KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Szczegółowy program Kongresu Klastrów w Warszawie

27-05-2013
10:00 Rejestracja Izabela Okarmus
11:00 Briefing dla mediów Dariusz Tworzydło
11:15

Otwarcie i powitanie:

1. Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Polityki Klastrowej.
 
2. Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP.
 
3. Olgierd Dziekoński, Minister w Kancelarii Prezydenta RP.
 
4. Janusz Piechociński, Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki.
 
5. Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego.

6. Włodzimierz Brodiuk, Starosta Ostródzki.
 
7. Krzysztof Krystowski, Prezes Związku.

Tomasz Kozłowski
12:15 Przerwa  
12:30 Dyskusja panelowa Moderator Wojciech Materna
  Finansowanie Klastrów w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej. Zasady, szanse i zagrożenia.
 
Wprowadzenie do dyskusji i moderacja panelu - Wojciech Materna - Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, koordynator Klastra IT
 
Osoby biorące udział w dyskusji:
 
1. Maciej Dzierżanowski, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkowa, Lider analizy klastrowej.

2. Bożena Lubińska Kasprzak, Prezes PARP.

3. Małgorzata Szczepańska, Ministerstwo Gospodarki.

4. Grażyna Henclewska, Wiceminister Gospodarki, Ilona Antoniszyn-Klik, Wiceminister Gospodarki.

5. Paweł Orłowski, Wiceminister Rozwoju Regionalnego.

6. Krzysztof Pawłowski, Prezydent i założyciel WSB NLU.

7. Andrzej Wesołowski, Klaster Mazurskie Okna.

8. Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego.

9. Tomasz Kozłowski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego - Klastry Polski Wschodniej

Podsumowanie dyskusji panelowej

Podsumowanie - Pytania    
 
13:40 Zaproszenie do drugiej dyskusji panelowej Bogdan Węgrzynek - Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Public Relations w Klastrach.    Bogdan Węgrzynek
13:45 Dyskusja panelowa Moderator
Prof. Maciej Perkowski
  Klastry jako regionalne narzędzie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Szanse, wyzwania, ograniczenia.
 
Wprowadzenie do dyskusji i moderacja panelu – prof. Maciej Perkowski – Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert kluczowy Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
 
Osoby biorące udział w dyskusji:

1.Olgierd Dziekoński, Minister Kancelarii Prezydenta.

2. Małgorzata Szczepańska, Ministerstwo Gospodarki.

3. Jacek Guliński, Wiceminister Nauki.

4. Joanna Oberbek, dyrektor departamentu Gospodarki Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Wiceprezes InnoBaltica Sp. z o.o., Pomorskie Centrum Innowacji.

5. Jakub Karp, specjalista do spraw Certyfikacji Klastrów z ramienia UE.

6. Joanna Podgórska, Wiceprezes PARP.

7. Janusz Sobieraj, Klaster Centralny Okręg Przemysłowy.

8. Andrzej Spychalski, Klaster Spożywczy.

9 .Agata Putowska, Klaster Lubelskie Drewno.
 
Podsumowanie - Pytania    
 
 
15:00 Podsumowanie, wnioski rekomendacje dalszych działań
Jarosław Bulanda, Krzysztof Krystowski    Krzysztof Krystowski
 
15:30 Lunch  
Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013